Přihlášení
Registrace
Zapomenuté heslo

Nahoru
menu
ÚVOD
CO NABÍZÍM
PRODEJ
FOTOGALERIE
CENÍK
O MNĚ
KONTAKT

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Ing. Petra Sojková, se sídlem Růžová 1039, 537 01 Chrudim, IČ: 07906323, DIČ: není plátce DPH, zapsána na MěÚ Chrudim dle §71 odst. 2 živnostenského zákona. Vznik oprávnění 18.2.2019. Email [BUDE DOPLNĚNO], telefonní číslo 723 870 978 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách [BUDE DOPLNĚNO].

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“), e-mailem nebo telefonicky.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

  1. Některé definice
  2. Obecná ustanovení a poučení
  3. Informace o zboží a cenách
  4. Uzavření smlouvy
  5. Uživatelský účet
  6. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva
  7. Doručení zboží
  8. Odstoupení od smlouvy
  9. Práva z vadného plnění
  10. Osobní údaje

I.
Některé definice

II.
Obecná ustanovení a poučení

III.
Informace o zboží a cenách

IV.
Uzavření smlouvy

V.
Uživatelský účet

VI.
Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

VII.
Doručení zboží

VIII.
Odstoupení od smlouvy

IX.
Práva z vadného plnění

X.
Osobní údaje

Položka byla vložena do košíku